нечетими символи в печатНие редовно получаваме сигнал в нашето бюро за помощ, че PrintCMR изглежда странно, вече не се чете.

В тази статия ще видите обяснение за причината и решението.Проблемът възниква, ако Adobe Reader е инсталиран в малък брой версии. От февруари 2021 г. проблемът стана по-сериозен от преди.

Както Adobe, така и PrintCMR използвайте същия кеш за шрифтовете. Тъй като и двете системи поставят различно решение в един и същ файл, възможно е това PrintCMR чете грешен шрифт и след това го поставя.

Забележка: тъй като PrintCMR 18 този проблем може да бъде решен завинаги чрез използване на лиценза FM Pro (метод 2)!
За повече информация вижте:
https://www.printcmr.com/questions-and-answers/260-printcmr-version-18-update-and