Άρθρο 1 - Ορισμοί

Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Πρόσθετη συμφωνία: μια συμφωνία στην οποία ο καταναλωτής αποκτά προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες σε σχέση με εξ αποστάσεως σύμβαση και τα αγαθά, το ψηφιακό περιεχόμενο ή / και οι υπηρεσίες παρέχονται από τον επιχειρηματία ή τρίτο βάσει συμφωνίας μεταξύ αυτό το τρίτο μέρος και ο Επιχειρηματίας.
Περίοδος προβληματισμού: η περίοδος κατά την οποία ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης ·
Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για σκοπούς σχετικούς με τις εμπορικές, εμπορικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.
Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα.
Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται και παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή.
Σύμβαση συνεχούς εκτέλεσης: σύμβαση που εξυπηρετεί την παράδοση αγαθών, υπηρεσιών ή / και ψηφιακού περιεχομένου σε δεδομένη χρονική περίοδο.
Βιώσιμος φορέας δεδομένων: οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτόν προσωπικά με τρόπο που να καθιστά δυνατή τη μελλοντική διαβούλευση και χρήση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ταιριάζει με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες και η οποία καθιστά δυνατή την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.
Δικαίωμα υπαναχώρησης: η επιλογή του καταναλωτή να μην προχωρήσει στη συμφωνία εξ αποστάσεως εντός της περιόδου ψύξης ·
Επιχειρηματίας: το φυσικό του νομικού προσώπου που παρέχει προϊόντα, πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και / ή υπηρεσίες σε καταναλωτές από απόσταση.
Συμβόλαιο εξ αποστάσεως: σύμβαση που συνάπτεται από τον επιχειρηματία και τον καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος για προϊόντα εξ αποστάσεως πώλησης, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες, όπου η αποκλειστική ή η πρόσθετη χρήση μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι τη σύναψη του συμβολαίου;
Τεχνολογία επικοινωνίας εξ αποστάσεως: ένα μέσο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σύναψη συμφωνίας χωρίς ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να είναι μαζί στο ίδιο μέρος ταυτόχρονα.Άρθρο 2 - Η ταυτότητα του επιχειρηματία

Όνομα επιχειρηματία: PrintCMR
Διεύθυνση επιχείρησης: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Ολλανδία
Διεύθυνση επισκεπτών: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Ολλανδία
Αριθμός τηλεφώνου: + 31-651246097
Κάντε εγγραφή: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: NL 30182545
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: NL168977928B01

Για την ολλανδική μετάφραση: Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.Άρθρο 3 - Εφαρμογή

1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για οποιαδήποτε προσφορά του Επιχειρηματία και για οποιαδήποτε σύμβαση εξ αποστάσεως που συνάπτεται από τον Επιχειρηματία και τον Καταναλωτή.

2. Πριν από τη σύναψη εξ αποστάσεως συμβολαίου, ο επιχειρηματίας θα θέσει το κείμενο αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δωρεάν και το συντομότερο δυνατό. Εάν αυτό είναι λογικά αδύνατο, ο επιχειρηματίας θα αναφέρει με ποιο τρόπο μπορούν να ελεγχθούν οι Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις και ότι θα αποσταλούν δωρεάν, εάν το ζητήσουν, πριν από τη σύναψη της μακρινής σύμβασης.

3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, το κείμενο αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, σε παρέκκλιση από την προηγούμενη ενότητα και πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, μπορεί επίσης να παρέχεται στον Καταναλωτή ηλεκτρονικά με τέτοιο τρόπο ώστε ο Καταναλωτής να μπορεί εύκολα αποθηκεύστε το σε έναν μακροπρόθεσμο φορέα δεδομένων. Εάν αυτό είναι λογικά αδύνατο, θα προσδιοριστεί πού μπορούν να προβληθούν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ηλεκτρονικά και ότι θα σταλούν κατόπιν αιτήματος του Καταναλωτή δωρεάν, είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε με άλλο τρόπο, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης.

4. Σε περίπτωση που ισχύει συγκεκριμένος όρος προϊόντος ή υπηρεσίας εκτός από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο θα ισχύουν αναλόγως, και σε περίπτωση αντιφατικών όρων και προϋποθέσεων, ο Καταναλωτής μπορεί πάντα να προσφύγει στην ισχύουσα διάταξη ότι είναι πιο ευνοϊκό για αυτόν / αυτήν.Άρθρο 4 - Η προσφορά

1. Εάν μια προσφορά είναι περιορισμένης διάρκειας ή εάν ισχύουν ορισμένοι όροι, θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

2. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων, του ψηφιακού περιεχομένου ή / και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι κατάλληλα λεπτομερής για να επιτρέψει στον Καταναλωτή να αξιολογήσει επαρκώς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή / και το ψηφιακό περιεχόμενο. Εάν ο επιχειρηματίας κάνει χρήση εικόνων, είναι αληθινές εικόνες των παρεχόμενων προϊόντων και / ή υπηρεσιών. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον Επιχειρηματία.

3. Όλες οι προσφορές περιέχουν τέτοιες πληροφορίες που είναι σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς.Άρθρο 5 - Η σύμβαση

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, η σύμβαση καθίσταται έγκυρη όταν ο Καταναλωτής έχει αποδεχτεί την προσφορά και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.

2. Εάν ο Καταναλωτής αποδέχθηκε την προσφορά με ηλεκτρονικά μέσα, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς με ηλεκτρονικά μέσα. Εφόσον δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραλαβή της εν λόγω αποδοχής, ο Καταναλωτής μπορεί να αρνηθεί τη σύμβαση.

3. Εάν η σύμβαση συνάπτεται ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα διασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον ιστού. Εάν ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας πρέπει να τηρεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

4. Ο επιχειρηματίας μπορεί, εντός των ορίων του νόμου, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα του καταναλωτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και όλα τα γεγονότα και παράγοντες που σχετίζονται με την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους για τη μη σύναψη της σύμβασης, δικαιούται νόμιμα να αρνηθεί μια παραγγελία ή αίτημα που υποστηρίζεται από λόγους ή να επισυνάψει ειδικούς όρους στην εφαρμογή.

5. Πριν από την παράδοση του προϊόντος, ο επιχειρηματίας στέλνει τις ακόλουθες πληροφορίες μαζί με το προϊόν, την υπηρεσία ή το ψηφιακό περιεχόμενο γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να το αποθηκεύσει με προσβάσιμο τρόπο σε έναν μακροπρόθεσμο φορέα δεδομένων:
ένα. τη διεύθυνση επίσκεψης του επιχειρηματικού ιδρύματος του επιχειρηματία όπου ο καταναλωτής μπορεί να έρθει σε επαφή με τυχόν παράπονα ·
σι. τους όρους υπό τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, σαφείς πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεσή του από το δικαίωμα υπαναχώρησης ·
ντο. τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στις υπάρχουσες υπηρεσίες μετά την πώληση και στις εγγυήσεις ·
ρε. Η τιμή περιλαμβάνει όλους τους φόρους του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου, κατά περίπτωση, το κόστος παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της εξ αποστάσεως σύμβασης.
μι. τις απαιτήσεις για την ακύρωση της σύμβασης εάν η διάρκεια της σύμβασης υπερβαίνει το ένα έτος ή για αόριστο χρονικό διάστημα.
φά. το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης εάν ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

6. Σε περίπτωση συμβολαίου συνεχούς εκτέλεσης, ο όρος στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε περίπτωση προϊόντων:

1. Ο Καταναλωτής μπορεί να αρνηθεί μια σύμβαση αγοράς για ένα προϊόν χωρίς να αιτιολογήσει μια περίοδο προβληματισμού τουλάχιστον 14 ημερών. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ρωτήσει τον καταναλωτή για τον λόγο της απόσυρσης, αλλά δεν μπορεί να τον αναγκάσει να δηλώσει τους λόγους.

2. Η περίοδος προβληματισμού που αναφέρεται στο εδάφιο 1 ξεκινά την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από τον Καταναλωτή ή από τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν εκ των προτέρων και ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, ή
ένα. εάν ο Καταναλωτής παραγγέλνει πολλά προϊόντα με την ίδια παραγγελία: την ημέρα κατά την οποία ο Καταναλωτής ή τρίτος που διορίστηκε από αυτόν έλαβε το τελευταίο προϊόν. Ο επιχειρηματίας μπορεί να αρνηθεί την παραγγελία πολλών προϊόντων με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει σαφώς τον καταναλωτή πριν από τη διαδικασία παραγγελίας.
σι. σε περίπτωση που η παράδοση ενός προϊόντος αποτελείται από πολλές παρτίδες ή μέρη: την ημέρα κατά την οποία ο Καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που διορίστηκε από αυτόν έλαβε την τελευταία παρτίδα ή το τελευταίο μέρος.
ντο. σε περίπτωση συμφωνίας σχετικά με την τακτική παράδοση των προϊόντων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου: την ημέρα κατά την οποία ο Καταναλωτής ή τρίτος που διορίστηκε από αυτόν έλαβε το πρώτο προϊόν.

Σε περίπτωση υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδονται σε φυσικό μεταφορέα:

3. Ο Καταναλωτής μπορεί να τερματίσει μια συμφωνία για υπηρεσίες ή μια συμφωνία για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται σε φυσικό φορέα χωρίς να αναφέρει λόγους για τουλάχιστον 14 ημέρες. Ο επιχειρηματίας μπορεί να ρωτήσει τον καταναλωτή για τον λόγο της απόσυρσης, αλλά δεν μπορεί να τον αναγκάσει να δηλώσει τους λόγους.

4. Η περίοδος προβληματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 3 αρχίζει την επομένη της σύναψης της συμφωνίας.

Εκτεταμένη περίοδος αντανάκλασης για προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν έχουν παραδοθεί σε φυσικό μεταφορέα σε περίπτωση που δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης:

5. Εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης ή δεν έχει παράσχει το τυπικό έντυπο ανάληψης, η περίοδος προβληματισμού λήγει δώδεκα μήνες μετά το τέλος της αρχικής περιόδου προβληματισμού σύμφωνα με την περίοδο προβληματισμού καθορίζεται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου.

6. Εάν ο επιχειρηματίας παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα έναρξης της αρχικής περιόδου προβληματισμού, η περίοδος προβληματισμού λήγει 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής έλαβε τις πληροφορίες.


Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά τη διάρκεια του προβληματισμού

1. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Καταναλωτής χειρίζεται το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Ο Καταναλωτής αποσυσκευάζει ή χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της επίδρασης του προϊόντος. Η κατευθυντήρια αρχή είναι ότι ο Καταναλωτής μπορεί να χειρίζεται και να επιθεωρεί το προϊόν μόνο με τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται να χειρίζεται ένα προϊόν σε ένα κατάστημα.

2. Ο Καταναλωτής ευθύνεται μόνο για τη μείωση της αξίας του προϊόντος που προκαλείται από τον τρόπο χειρισμού του προϊόντος που προχώρησε περισσότερο από το επιτρεπόμενο στην υποενότητα 1.

3. Ο Καταναλωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μείωση της αξίας του προϊόντος εάν ο Επιχειρηματίας δεν του έχει παράσχει όλες τις νομικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας.Άρθρο 8 - Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή και των εξόδων

1. Εάν ο Καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του, θα ειδοποιήσει με σαφήνεια τον Επιχειρηματία με το τυπικό έντυπο υπαναχώρησης εντός της περιόδου προβληματισμού.

2. Ο Καταναλωτής θα επιστρέψει το προϊόν ή θα το παραδώσει στον (εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) του Επιχειρηματία το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός 14 ημερών από την ημέρα μετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο 1. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει εάν ο επιχειρηματίας προσφέρθηκε να συλλέξει το προϊόν ο ίδιος. Ο Καταναλωτής παρατήρησε την περίοδο επιστροφής του προϊόντος σε κάθε περίπτωση εάν το προϊόν επιστραφεί πριν από τη λήξη της περιόδου προβληματισμού.

3. Ο Καταναλωτής θα επιστρέψει το προϊόν με όλα τα παραδοθέντα αξεσουάρ και, εάν είναι εύλογα δυνατό, στην αρχική του κατάσταση και στη συσκευασία και σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που δίνονται από τον Επιχειρηματία.

4. Ο κίνδυνος και το βάρος της απόδειξης για τη σωστή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης βαρύνει τον Καταναλωτή.

5. Ο Καταναλωτής θα φέρει τα άμεσα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει αναφέρει ότι ο καταναλωτής πρέπει να φέρει αυτά τα έξοδα ή εάν ο επιχειρηματίας επισημαίνει ότι θα αναλάβει τα έξοδα, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να πληρώσει το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

6. Εάν ο Καταναλωτής αποσυρθεί αφού πρώτα έχει ζητήσει ρητά ότι η εκτέλεση μιας υπηρεσίας ή η παροχή φυσικού αερίου, νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος που δεν ήταν έτοιμη προς πώληση δεν ξεκινά σε περιορισμένο όγκο ή δεδομένη ποσότητα κατά την περίοδο προβληματισμού, Ο καταναλωτής καταβάλλει στον επιχειρηματία ποσό ίσο με το μέρος της υποχρέωσης που έχει ήδη εκτελεστεί κατά τη στιγμή της απόσυρσης σε σύγκριση με την πλήρη συμμόρφωση της υποχρέωσης.

7. Ο Καταναλωτής δεν φέρει τα έξοδα για την παροχή υπηρεσιών για την παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν ήταν έτοιμα προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή ποσότητα, ή για την παροχή τηλεθέρμανσης εάν
ένα. ο επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, την αποζημίωση του κόστους σε περίπτωση υπαναχώρησης ή το τυποποιημένο έντυπο ανάληψης, ή
σι. εάν ο Καταναλωτής δεν έχει ζητήσει ρητά να ξεκινήσει η εκτέλεση της υπηρεσίας ή της παροχής φυσικού αερίου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρμανσης κατά την περίοδο προβληματισμού.

8. Ο Καταναλωτής δεν φέρει κανένα κόστος για την πλήρη ή μερική παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι αποθηκευμένο σε φυσικό φορέα εάν
ένα. πριν από την παράδοση, δεν έχει συναινέσει ρητά να ξεκινήσει την εκτέλεση της συμφωνίας πριν από το τέλος της περιόδου προβληματισμού ·
σι. δεν αναγνώρισε ότι έχασε το δικαίωμα υπαναχώρησης όταν έδωσε τη συγκατάθεσή του. ή
ντο. ο επιχειρηματίας δεν επιβεβαίωσε τη δήλωση του καταναλωτή.

9. Εάν ο Καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όλες οι πρόσθετες συμφωνίες λήγουν με νόμο.Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση απόσυρσης

1. Εάν ο επιχειρηματίας κάνει δυνατή την κοινοποίηση της απόσυρσης με ηλεκτρονικά μέσα, αποστέλλει αμέσως απόδειξη απόδοσης.

2. Ο επιχειρηματίας επιστρέφει όλες τις πληρωμές που πραγματοποιεί ο Καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων παράδοσης που ενδέχεται να χρεώσει ο Καταναλωτής για το επιστρεφόμενο προϊόν, το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Καταναλωτής τον ενημέρωσε για την απόσυρση. Εκτός και αν ο επιχειρηματίας προσπαθεί να συλλέξει το ίδιο το προϊόν, μπορεί να περιμένει να πληρώσει μέχρι να λάβει το προϊόν ή έως ότου ο καταναλωτής αποδείξει ότι επέστρεψε το προϊόν, όποιο συμβεί πρώτο.

3. Ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής, εκτός εάν ο καταναλωτής συναινέσει σε άλλη μέθοδο. Η αποζημίωση είναι δωρεάν για τον Καταναλωτή.

4. Εάν ο Καταναλωτής επέλεξε μια πιο ακριβή μέθοδο παράδοσης αντί της φθηνότερης τυπικής παράδοσης, ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να επιστρέψει το επιπλέον κόστος για την πιο ακριβή μέθοδο.Άρθρο 10 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο Επιχειρηματίας μπορεί να αποκλείσει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά μόνο εάν ο Επιχειρηματίας το γνωστοποίησε σαφώς κατά την υποβολή της προσφοράς ή εν πάση περιπτώσει εγκαίρως πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

1. Προϊόντα ή υπηρεσίες με τιμή που υπόκειται σε διακυμάνσεις στην χρηματοοικονομική αγορά στην οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν εντός της περιόδου υπαναχώρησης ·

2. Συμφωνίες που συνάπτονται κατά τη διάρκεια δημόσιου πλειστηριασμού. Ως δημόσιος πλειστηριασμός ορίζεται η μέθοδος πώλησης με την οποία ο επιχειρηματίας προσφέρει προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες στον καταναλωτή ο οποίος είναι προσωπικά παρών ή έχει τη δυνατότητα να είναι προσωπικά παρών στη δημοπρασία υπό τη διεύθυνση ενός δημοπρατή και με τον οποίο ο επιτυχημένος πλειοδότη υποχρεούται να αγοράσει τα προϊόντα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες.

3. Συμφωνίες υπηρεσιών, μετά την πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά μόνο εάν
ένα. η παράσταση ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή · και
σι. ο Καταναλωτής δήλωσε ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις ο Διαχειριστής εκτελέσει πλήρως τη συμφωνία.

4. Συμφωνίες υπηρεσιών για τη διάθεση διαμονής όταν παρέχεται μια συγκεκριμένη περίοδος εφαρμογής και εκτός από για οικιακούς σκοπούς, μεταφορά αγαθών, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και τροφοδοσία.

5. Συμφωνίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής όταν μια συμφωνία έχει οριστεί ημερομηνία ή περίοδος εκτέλεσης ·

6. Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Καταναλωτή, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και που παράγονται με βάση την ατομική επιλογή ή απόφαση του Καταναλωτή ή που προορίζονται για συγκεκριμένο άτομο.

7. Αναλώσιμα προϊόντα ή προϊόντα με περιορισμένη διάρκεια.

8. Σφραγισμένα προϊόντα για λόγους υγείας ή υγιεινής που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή και των οποίων η σφραγίδα έσπασε.

9. Προϊόντα τα οποία, λόγω της φύσης τους, αναμειγνύονται ανεπανόρθωτα με άλλα προϊόντα ·

10. Αλκοολούχα ποτά των οποίων η τιμή έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της συμφωνίας, αλλά των οποίων η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες, και των οποίων η πραγματική αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς που ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να επηρεάσει.

11. Σφραγισμένες ηχογραφήσεις και βίντεο και προγράμματα υπολογιστών των οποίων οι σφραγίδες έσπασαν μετά την παράδοση

12. Εφημερίδες, περιοδικά ή περιοδικά, με εξαίρεση τις συνδρομές σε αυτά.

13. Η παράδοση ψηφιακού περιεχομένου εκτός από φυσικό φορέα, αλλά μόνο εάν:
ένα. η παράσταση ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή ·
σι. ο Καταναλωτής δήλωσε ότι θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του κάνοντας κάτι τέτοιο.Άρθρο 11 - Η τιμή

1. Οι τιμές των παρεχόμενων προϊόντων και / ή υπηρεσιών δεν αυξάνονται κατά την περίοδο ισχύος που παρέχεται στην προσφορά, με την επιφύλαξη αλλαγών στην τιμή λόγω αλλαγών στους συντελεστές ΦΠΑ.

2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στην χρηματοπιστωτική αγορά που είναι πέρα ​​από τον έλεγχο του επιχειρηματία, σε μεταβλητές τιμές. Η προσφορά θα αναφέρει την πιθανότητα να υπόκεινται σε διακυμάνσεις και το γεγονός ότι τυχόν αναφερόμενες τιμές είναι τιμές-στόχους.

3. Οι αυξήσεις τιμών εντός 3 μηνών μετά τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νέας νομοθεσίας.

4. Οι αυξήσεις των τιμών από 3 μήνες μετά τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν ο επιχειρηματίας το έχει ορίσει και
ένα. είναι αποτέλεσμα νομικών κανονισμών ή διατάξεων, ή
σι. Ο Καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη σύμβαση πριν από την ημέρα έναρξης της αύξησης των τιμών.

5. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.Άρθρο 12 - Εκτέλεση συμφωνίας και επιπλέον εγγύηση

1. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη σύμβαση, με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, με εύλογες απαιτήσεις χρηστικότητας ή / και αξιοπιστίας και με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή / και κυβερνητικούς κανονισμούς την ημέρα της σύμβασης ολοκληρώθηκε. Εάν συμφωνηθεί, ο επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη από την κανονική χρήση.

2. Μια επιπλέον εγγύηση που προσφέρεται από τον Επιχειρηματία, τον Προμηθευτή του, τον Κατασκευαστή ή τον Εισαγωγέα του, δεν θα επηρεάσει ποτέ τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που μπορεί να ασκήσει ο Καταναλωτής εναντίον του Επιχειρηματία για αποτυχία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Επιχειρηματία, εάν ο επιχειρηματίας έχει αποτύχει στην εκπλήρωση του μέρος της συμφωνίας.

3. Ως «επιπλέον εγγύηση» νοείται κάθε υποχρέωση από τον Επιχειρηματία, τον Προμηθευτή του, τον Εισαγωγέα ή τον Κατασκευαστή στον οποίο εκχωρεί ορισμένα δικαιώματα ή αξιώσεις στον Καταναλωτή που προχωρούν περισσότερο από ό, τι είναι νομικά απαιτημένος σε περίπτωση που αποτύχει στη συμμόρφωση με μέρος της συμφωνίας.Άρθρο 13 - Παράδοση και εκτέλεση

1. Ο επιχειρηματίας πρέπει να επιδείξει την καλύτερη δυνατή φροντίδα κατά την κράτηση παραγγελιών και την εκτέλεση παραγγελιών προϊόντων και κατά την αξιολόγηση αιτημάτων παροχής υπηρεσιών.

2. Ο τόπος παράδοσης βρίσκεται στη διεύθυνση που δίνει ο Καταναλωτής στον Επιχειρηματία.

3. Με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων του Άρθρου 4 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο επιχειρηματίας θα εκτελεί αποδεκτές παραγγελίες με βολική ταχύτητα αλλά τουλάχιστον εντός 30 ημερών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλη περίοδο παράδοσης. Εάν η παράδοση έχει καθυστερήσει, ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να πληρωθεί ή μπορεί να πληρωθεί μόνο εν μέρει, ο Καταναλωτής θα ενημερωθεί για αυτό εντός ενός μηνός μετά την παραγγελία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Καταναλωτής δικαιούται να απορρίψει τη σύμβαση δωρεάν και με το δικαίωμα πιθανής αποζημίωσης.

4. Μετά την απόρριψη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας θα επιστρέψει την πληρωμή που πραγματοποίησε ο Καταναλωτής αμέσως αλλά τουλάχιστον εντός 30 ημερών από την άρνηση.

5. Ο κίνδυνος απώλειας ή / και ζημιάς σε προϊόντα θα βαρύνει τον Επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον Καταναλωτή ή σε έναν εκπρόσωπο που θα διοριστεί εκ των προτέρων και θα γνωστοποιηθεί στον Καταναλωτή, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά.Άρθρο 14 - Συμφωνίες συνεχούς εκτέλεσης: διάρκεια, καταγγελία και ανανέωση
Λήξη

1. Ο Καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει μια σύμβαση που συνάφθηκε για αόριστο χρόνο και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, με τη δέουσα τήρηση των κανόνων τερματισμού και υπόκειται σε προειδοποίηση όχι περισσότερο από ένα μήνα .

2. Ο Καταναλωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει μια σύμβαση που συνάφθηκε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου, με τη δέουσα τήρηση των κανόνων τερματισμού και υπόκειται σε προειδοποίηση όχι περισσότερο από ένα μήνα.

3. Ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
- ανά πάσα στιγμή και δεν περιορίζεται στον τερματισμό σε μια συγκεκριμένη ώρα ή σε μια δεδομένη περίοδο ·
- τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο που συνήψε από αυτόν ·
- ανά πάσα στιγμή με την ίδια ειδοποίηση όπως ο επιχειρηματίας ορίζει για τον εαυτό του.
Επέκταση

4. Μια συμφωνία που συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα που επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί αυτόματα για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

5. Ανεξάρτητα από την προηγούμενη παράγραφο, μια σύμβαση για ορισμένη περίοδο που εκτείνεται έως την τακτική παράδοση ημερήσιων εφημερίδων, εφημερίδων, εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών, μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρά για συγκεκριμένη περίοδο τριών μηνών το πολύ, εάν ο Καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει αυτήν την παρατεταμένη συμφωνία προς το τέλος της επέκτασης με προειδοποίηση το πολύ ενός μήνα.

6. Μια συμφωνία που συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να παραταθεί σιωπηρά μόνο για αόριστο χρονικό διάστημα, εάν ο Καταναλωτής μπορεί να την ακυρώσει ανά πάσα στιγμή με ειδοποίηση ενός μήνα. Η ειδοποίηση είναι το πολύ τρεις μήνες στο βάζο, η σύμβαση αφορά παράδοση ημερήσιων εφημερίδων, εφημερίδων και εβδομαδιαίων και περιοδικών που πραγματοποιούνται τακτικά αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα.

7. Μια συμφωνία με περιορισμένη διάρκεια τακτικής παράδοσης ημερήσιων δοκιμών, εφημερίδων, εβδομαδιαίων και περιοδικών (δοκιμαστική ή εισαγωγική συνδρομή) δεν ανανεώνεται σιωπηρά και λήγει αυτόματα μετά τη δοκιμαστική περίοδο ή την εισαγωγική περίοδο.

Διάρκεια
8. Εάν η διάρκεια μιας σύμβασης είναι μεγαλύτερη από ένα έτος, ο Καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή μετά από ένα έτος με ειδοποίηση όχι περισσότερο από ένα μήνα, εκτός εάν η λογική και η δικαιοσύνη αντιστέκονται στη λήξη πριν από τη λήξη του συμφωνηθέντος όρου .
Άρθρο 15 - Πληρωμή

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία ή στους πρόσθετους όρους, τα ποσά που πρέπει να πληρώσει ο Καταναλωτής πρέπει να διακανονιστούν εντός 14 ημερών από την περίοδο προβληματισμού ή εάν δεν υπάρχει περίοδος προβληματισμού εντός 14 ημερών μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Σε περίπτωση συμφωνίας για παροχή υπηρεσίας, αυτή η περίοδος ξεκινά την ημέρα κατά την οποία ο Καταναλωτής έλαβε την επιβεβαίωση της συμφωνίας.

2. Κατά την πώληση προϊόντων σε Καταναλωτές, δεν επιτρέπεται η διαπραγμάτευση προκαταβολής άνω του 50% στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή, ο Καταναλωτής δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα δικαίωμα σχετικά με την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας ή της εν λόγω υπηρεσίας πριν από την πραγματοποίηση της συμφωνηθείσας προκαταβολής.

3. Ο Καταναλωτής έχει το καθήκον να ενημερώνει αμέσως τον Επιχειρηματία για πιθανές ανακρίβειες στα στοιχεία πληρωμής που δόθηκαν ή καθορίστηκαν.

4. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις πληρωμής του εγκαίρως και ο επιχειρηματίας του έχει επισημάνει ότι η πληρωμή ήταν καθυστερημένη και επέτρεψε στον Καταναλωτή μια περίοδο 14 ημερών για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις πληρωμής, ο Καταναλωτής είναι να πληρώσει τους νόμιμους τόκους για το πληρωτέο ποσό και ο επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώσει τον καταναλωτή με τυχόν εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης. Αυτά τα εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης δεν υπερβαίνουν το 15% για εκκρεμή ποσά έως 2,500 ευρώ, 10% για τα επόμενα 2,500 ευρώ και 5% για τα επόμενα 5000 ευρώ, με τουλάχιστον 40 €. Ο επιχειρηματίας μπορεί να παρεκκλίνει από τα προαναφερθέντα ποσά και ποσοστά υπέρ του Καταναλωτή.
Άρθρο 16 - Διαδικασία καταγγελιών

1. Ο επιχειρηματίας θα έχει εφαρμόσει επαρκώς κοινοποιημένη διαδικασία καταγγελιών και θα χειρίζεται την καταγγελία σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία καταγγελίας.

2. Τα παράπονα για την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να υποβάλλονται πλήρως και με σαφήνεια στον Επιχειρηματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφού ο Καταναλωτής ανακαλύψει τα ελαττώματα

3. Τα παράπονα που υποβάλλονται στον Επιχειρηματία απαντώνται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση που ένα παράπονο απαιτεί προβλεπόμενο μεγαλύτερο χρόνο για τον χειρισμό, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός 14 ημερών με ειδοποίηση παραλαβής και ένδειξη για το πότε ο καταναλωτής μπορεί να αναμένει πιο λεπτομερή απάντηση.

4. Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί σε κοινή διαβούλευση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός 3 μηνών από την υποβολή της καταγγελίας, θα υπάρξει διαφορά που είναι ανοιχτή στους κανόνες επίλυσης της διαφοράς.
Άρθρο 17 - Διαφορές

1. Οι συμβάσεις μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή στις οποίες ισχύουν αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, διέπονται αποκλειστικά από την ολλανδική νομοθεσία.

2. Με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων που παρατίθενται κατωτέρω, οι διαφορές μεταξύ του Καταναλωτή και του Επιχειρηματία σχετικά με τη διαμόρφωση ή την εκτέλεση συμβάσεων που σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες που ο επιχειρηματίας πρέπει να παραδώσει ή έχει ήδη παραδώσει μπορούν να υποβληθούν τόσο από τον καταναλωτή όσο και από τον καταναλωτή. ο επιχειρηματίας στο Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Χάγη (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Η διαφορά αντιμετωπίζεται από την Ολλανδική Επιτροπή Διαφορών [Geschillencommissie] μόνο εάν ο Καταναλωτής υπέβαλε την καταγγελία του στον Επιχειρηματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

4. Η διαφορά πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στην Geschillencommissie Webshop εντός τριών μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς.

5. Εάν ο Καταναλωτής επιθυμεί να υποβάλει διαφορά στην Geschillencommissie, ο επιχειρηματίας δεσμεύεται από αυτήν την επιλογή. Όταν ο επιχειρηματίας επιθυμεί να υποβάλει τη διαφορά στην Geschillencommissie, ο καταναλωτής πρέπει να μιλήσει γραπτώς εντός πέντε εβδομάδων μετά από γραπτό αίτημα του επιχειρηματία, εάν το επιθυμεί ή επιθυμεί να επιλυθεί η διαφορά από το αρμόδιο δικαστήριο. Εάν ο επιχειρηματίας δεν έχει ακούσει την επιλογή του καταναλωτή εντός πέντε εβδομάδων, ο επιχειρηματίας δικαιούται να υποβάλει τη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο.

6. Η απόφαση της Geschillencommissie θα ληφθεί υπό τους όρους που καθορίζονται στους κανόνες της Επιτροπής Διαιτησίας (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Μια απόφαση του Geschillencommissie είναι μια δεσμευτική συμβουλή.

7. Η Επιτροπή Διαφορών δεν θα χειριστεί μια διαφορά ή δεν θα σταματήσει να την χειρίζεται εάν ο επιχειρηματίας έχει ανασταλεί, χρεοκοπήσει ή τερματίσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες προτού η Επιτροπή χειριστεί μια διαφορά κατά την ακρόαση και έδωσε τελικό βραβείο.Άρθρο 18 - Πρόσθετες διατάξεις ή παρεκκλίσεις

Πρόσθετες διατάξεις ή / και παρεκκλίσεις από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν πρέπει να είναι εις βάρος του Καταναλωτή και πρέπει να τεθούν γραπτώς ή να καταγραφούν με τέτοιο τρόπο ώστε ο Καταναλωτής να μπορεί να τις αποθηκεύει με προσβάσιμο τρόπο σε έναν μακροπρόθεσμο φορέα δεδομένων.Άρθρο 19 - Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν θα αλλάξουν παρά μόνο σε συνεννόηση με την Ολλανδική Consumentenbond (Ένωση Καταναλωτών).

2. Οι τροποποιήσεις σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο μετά τη δημοσίευσή τους με τον κατάλληλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση κατάλληλων τροποποιήσεων, η διάταξη που είναι ευνοϊκότερη για τον Καταναλωτή θα υπερισχύει κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.