нечитливи-ликови-во-печатениРедовно добиваме сигнал на нашиот Helpdesk за тоа PrintCMR изгледа чудно, повеќе не се чита.

Во оваа статија ќе видите објаснување за причината и решението.Проблемот се јавува ако Adobe Reader е инсталиран во мал број верзии. Од февруари 2021 година проблемот стана посериозен од порано.

И Adobe и PrintCMR користете го истиот кеш за фонтовите. Бидејќи двата системи ставаат различно решение во иста датотека, можно е тоа PrintCMR чита погрешен фонт и потоа го поставува.

Забелешка: Бидејќи PrintCMR 18 овој проблем може трајно да се реши со користење на лиценцата FM Pro (метод 2)!
За повеќе информации, видете:
https://www.printcmr.com/questions-and-answers/260-printcmr-version-18-update-and