Il-liċenzja tiegħek waslet biex tiskadi jew tista' tkun diġà skadiet.
Anke b'liċenzja li diġà skadiet, m'hemm xejn għalfejn tinkwieta!
Id-dejta tiegħek ma tintilifx.

Xi trid tagħmel?


Għandi PrintCMR verżjoni 18 u trid tkompli mingħajr bidliet
In PrintCMR tista tara liema liċenzja għandek bin-numru FM. Ordnaha mill-ġdid fil- PrintCMR webshop.Għandi PrintCMR verżjoni 12, 13, 14, 15 jew 16 u nixtieq inġedded il-liċenzja tiegħi
Segwi l-proċedura tal-Aġġornament.

Jekk għandek il-Windows u tispiċċa bil-metodu 1 tal-Windows, allura l-liċenzja eżistenti tittieħed awtomatikament f'idejha u tista' tkompli bil-perjodu tal-liċenzja li jifdal.

Għal MAC OS u jekk trid issolvi l-problema tal-Windows "Ittra Ċiniża", dan ifisser liċenzja ġdida. Innota l-ħajja utli li fadal tiegħek, li tiskadi.Għandi PrintCMR verżjoni 18 u jbatu minn ittri Ċiniżi
Inti stess PrintCMR għall-Windows skont il-Metodu 1. Dan ifisser li hija meħtieġa liċenzja ġdida. Innota l-ħajja utli li fadal tiegħek, li tiskadi.