nieczytelne-znaki-w-drukuRegularnie otrzymujemy sygnał na naszym Helpdesku, że PrintCMR wygląda dziwnie, nie jest już czytelny.

W tym artykule zobaczysz wyjaśnienie przyczyny i rozwiązania.Problem występuje, jeśli program Adobe Reader jest zainstalowany w niewielkiej liczbie wersji. Od lutego 2021 r. problem stał się poważniejszy niż wcześniej.

Zarówno Adobe, jak i PrintCMR użyj tej samej pamięci podręcznej dla czcionek. Ponieważ oba systemy umieszczają różne rozwiązanie w tym samym pliku, możliwe jest, że PrintCMR odczytuje niewłaściwą czcionkę, a następnie ją umieszcza.

Uwaga: od PrintCMR 18 ten problem można rozwiązać na stałe, korzystając z licencji FM Pro (metoda 2)!
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
https://www.printcmr.com/questions-and-answers/260-printcmr-version-18-update-and