nečitateľné znaky v tlačiPravidelne dostávame signál na našom Helpdesku PrintCMR vyzerá zvláštne, už nečitateľné.

V tomto článku nájdete vysvetlenie o príčine a riešení.Problém nastáva, ak je Adobe Reader nainštalovaný v malom počte verzií. Od februára 2021 je problém vážnejší ako predtým.

Adobe aj PrintCMR použite rovnakú vyrovnávaciu pamäť pre písma. Pretože oba systémy vkladajú do rovnakého súboru iné riešenie, je možné, že to tak bude PrintCMR prečíta nesprávne písmo a potom ho umiestni.

Poznámka: Od r PrintCMR 18 tento problém možno trvalo vyriešiť použitím licencie FM Pro (spôsob 2)!
Ďalšie informácie nájdete na stránke:
https://www.printcmr.com/questions-and-answers/260-printcmr-version-18-update-and