Člen 1 - Definicije

V teh splošnih pogojih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

Dodatni sporazum: sporazum, v katerem Potrošnik pridobi izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve v zvezi z dogovorom na daljavo, in to blago, digitalne vsebine in / ali storitve posreduje Podjetnik ali tretja oseba na podlagi dogovora med ta tretja stranka in podjetnik;
Obdobje za razmislek: obdobje, v katerem lahko potrošnik uporabi svojo pravico do odstopa;
Potrošnik: fizična oseba, ki ne deluje za namene, povezane z njegovo komercialno, trgovinsko, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
Dan: koledarski dan;
Digitalne vsebine: podatki, izdelani in dostavljeni v digitalni obliki;
Pogodba o neprekinjenem delovanju: pogodba, ki zagotavlja dobavo blaga, storitev in / ali digitalnih vsebin v danem obdobju;
Trajni nosilec podatkov: vsa sredstva, vključno z elektronsko pošto, ki potrošniku ali podjetniku omogočajo, da shranijo informacije, ki so mu namenjene osebno, na način, ki omogoča prihodnje posvetovanje in uporabo v obdobju, ki ustreza namenu, za katerega so informacije namenjene in omogoča nemoteno reproduciranje shranjenih informacij.
Pravica do odstopa od pogodbe: možnost potrošnika, da ne nadaljuje sporazuma o razdalji v obdobju za razmislek;
Podjetnik: fizična oseba pravne osebe, ki zagotavlja izdelke, (dostop do) digitalnih vsebin in / ali storitev za potrošnike na daljavo;
Pogodba na daljavo: pogodba, ki jo sklene Podjetnik in Potrošnik v okviru organiziranega sistema za izdelke za prodajo na daljavo, digitalne vsebine in / ali storitve, pri čemer se do zaključka uporablja izključna ali dodatna uporaba ene ali več tehnologij komunikacije na daljavo. pogodbe;
Tehnologija za komuniciranje na daljavo: sredstvo, ki ga je treba uporabiti za sklenitev sporazuma, ne da bi bili potrošniki in podjetnik skupaj na istem mestu.Člen 2 - identiteta podjetnika

Ime podjetnika: PrintCMR
Poslovni naslov: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Naslov za obisk: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Telefonska številka: + 31-651246097
Email naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Številka gospodarske zbornice: NL 30182545
Identifikacijska številka za DDV: NL168977928B01

Za prevod v nizozemščino: Za več informacij kliknite tukaj.Člen 3 - Uporabnost

1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo podjetnika in za pogodbo na daljavo, ki jo sklenejo podjetnik in potrošnik.

2. Pred sklenitvijo pogodbe o prodaji na daljavo bo Podjetnik omogočil brezplačno in čim prej brezplačno dostopnost besedila teh splošnih pogojev. Če je to razumno nemogoče, mora Podjetnik navesti, na kakšen način se Splošni pogoji lahko pregledajo in da bodo poslani brezplačno, če bo tako zahtevano, pred sklenitvijo oddaljene pogodbe.

3. Če je pogodba na daljavo sklenjena elektronsko, se lahko besedilo teh splošnih pogojev, v odstopanju od prejšnjega oddelka in pred sklenitvijo pogodbe na daljavo, potrošniku posreduje tudi v elektronski obliki na način, da ga lahko potrošnik enostavno shrani. na dolgoročnem nosilcu podatkov. Če je to razumno nemogoče, bo navedeno, kje se Splošni pogoji lahko vidijo v elektronski obliki, in da bodo na zahtevo potrošnika na elektronski način ali drugače brezplačno, pred sklenitvijo pogodbe na daljavo;

4. V primeru, da poleg teh splošnih pogojev veljajo določeni pogoji izdelka ali storitve, se drugi in tretji odstavek uporabljata ustrezno, v primeru protislovnih pogojev pa se lahko potrošnik vedno pritoži na veljavno določbo, ki je najbolj zanj.Člen 4 - Ponudba

1. Če je ponudba omejena ali če veljajo določeni pogoji, mora biti v ponudbi izrecno navedena.

2. Ponudba vsebuje popoln in natančen opis izdelkov, digitalnih vsebin in / ali ponujenih storitev. Opis je ustrezno podroben, da lahko potrošnik ustrezno oceni izdelke ali storitve in / ali digitalne vsebine. Če Podjetnik uporablja slike, so to resnične podobe izdelkov in / ali storitev. Očitne napake ali napake v ponudbi ne zavezujejo Podjetnika.

3. Vse ponudbe vsebujejo takšne informacije, da je potrošniku jasno, katere pravice in obveznosti so povezane s sprejemom ponudbe.Člen 5 - Pogodba

1. V skladu z določbami iz odstavka 4 pogodba postane veljavna, ko potrošnik sprejme ponudbo in izpolni določene pogoje.

2. Če je potrošnik ponudbo sprejel z elektronskimi sredstvi, mora podjetnik takoj potrditi prejem elektronskega prevzema ponudbe. Dokler potrdilo o prevzemu ni potrjeno, lahko potrošnik pogodbo zavrne.

3. Če bo pogodba sklenjena elektronsko, bo podjetnik sprejel ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za elektronski prenos podatkov in zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plača elektronsko, mora podjetnik upoštevati ustrezne varnostne ukrepe.

4. Podjetnik lahko v mejah zakona zbere informacije o sposobnosti potrošnika, da izpolni svoje plačilne obveznosti, ter o vseh dejstvih in dejavnikih, ki so pomembni za odgovorno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi rezultatov te preiskave utemeljene razloge za to, da ne sklene pogodbe, je zakonito upravičen zavrniti naročilo ali zahtevo, podprto z razlogi, ali priložiti posebne pogoje za izvajanje.

5. Pred dostavo izdelka mora podjetnik skupaj z izdelkom, storitvijo ali digitalnimi vsebinami pisno ali na tak način, da jih potrošnik lahko shrani na dostopen način na dolgoročnem nosilcu podatkov, pošlje naslednje informacije:
a. naslov obiska poslovne enote podjetnika, kjer lahko potrošnik pride v stik z morebitnimi pritožbami;
b. pogoje in način, na katerega lahko potrošnik uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe ali, če je potrebno, jasne informacije o tem, da je bil izvzet od pravice do odstopa;
c. informacije, ki ustrezajo obstoječim poprodajnim storitvam in jamstvom;
d. Ceno, ki vključuje vse davke za izdelek, storitev ali digitalno vsebino, kjer je to primerno, stroške dostave in način plačila, dostave ali izvajanja pogodbe na daljavo;
e. zahteve za razveljavitev pogodbe, če pogodba traja več kot eno leto ali za nedoločen čas.
f. standardni obrazec za odstop, če ima potrošnik pravico do odstopa.

6. V primeru trajne pogodbe o uspešnosti se določba v prejšnjem odstavku nanaša samo na prvo dostavo.Člen 6 - Pravica do odstopa

V primeru izdelkov:

1. Potrošnik lahko zavrne kupno pogodbo za izdelek, ne da bi navedel razloge za razmislek vsaj 14 dni. Podjetnik lahko vpraša potrošnika o vzroku za umik, vendar ga ne more prisiliti, da navede razlog (-e).

2. Obdobje za razmislek iz pododstavka 1 se začne na dan, ko izdelek prejme potrošnik ali tretja oseba, ki jo je vnaprej določil in kdo ni prevoznik, ali
a. če je potrošnik naročil več izdelkov v istem vrstnem redu: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je imenoval, prejel zadnji izdelek. Podjetnik lahko zavrne naročilo več izdelkov z različnimi dobavnimi roki pod pogojem, da jasno obvesti potrošnika pred postopkom naročila.
b. v primeru, da je dobava izdelka sestavljena iz več serij ali delov: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je imenoval, prejel zadnji paket ali zadnji del.
c. v primeru dogovora o redni dostavi izdelkov v določenem obdobju: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki ga je imenoval, prejel prvi izdelek.

V primeru storitev in digitalnih vsebin, ki niso dostavljene na fizičnem nosilcu:

3. Potrošnik lahko odpove pogodbo o storitvah ali pogodbo za dostavo digitalnih vsebin, ki se ne dostavi na fizičnem prevozniku brez navedbe razlogov v najmanj 14 dneh. Podjetnik lahko vpraša potrošnika o vzroku za umik, vendar ga ne more prisiliti, da navede razlog (-e).

4. Obdobje za razmislek iz člena 3 se začne na dan po sklenitvi sporazuma.

Podaljšano obdobje za razmislek za izdelke, storitve in digitalne vsebine, ki niso bili dostavljeni na fizičnem prevozniku, če ni podatkov o pravici do odstopa od pogodbe:

5. Če Podjetnik ni zagotovil potrošniku zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa ali ni predložil standardnega obrazca za umik, obdobje za razmislek poteče dvanajst mesecev po koncu prvotnega obdobja za razmislek v skladu z obdobjem za razmislek, določenim v prejšnjih pododstavkov tega člena.

6. Če je Podjetnik zagotovil potrošniku informacije iz prejšnjega člena v dvanajstih mesecih po začetnem dnevu prvotnega obdobja za razmislek, obdobje za razmislek poteče 14 dan po dnevu, ko je potrošnik prejel informacije.


Člen 7 - Potrošniške obveznosti v času razmisleka

1. V tem obdobju mora potrošnik skrbno ravnati z izdelkom in embalažo. Potrošnik mora izdelek razpakirati ali uporabljati le v obsegu, ki je potreben za ugotavljanje narave, značilnosti in učinka proizvoda. Vodilno načelo je, da lahko potrošnik obdela in pregleda izdelek samo tako, kot je dovoljeno ravnati z izdelkom v trgovini.

2. Potrošnik je odgovoren samo za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica načina ravnanja z izdelkom, ki je presegel dovoljeno vrednost v pododdelku 1.

3. Potrošnik ni odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka, če mu podjetnik pred sklenitvijo pogodbe ni priskrbel vseh pravnih informacij o pravici do odstopa.Člen 8 - Uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa in stroški

1. Če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa, mora v času razmisleka nedvoumno s standardnim obrazcem za umik obvestiti Podjetnika.

2. Potrošnik bo izdelek vrnil ali ga dostavil (pooblaščenemu zastopniku) Podjetnika čim prej, vendar v 14 dneh od dneva, ki sledi dnevu obvestila iz pododstavka 1. To ni treba storiti, če je podjetnik sam ponudil izdelek. Potrošnik je v vsakem primeru opazil čas vračila izdelka, če je bil proizvod vrnjen pred potekom obdobja za razmislek.

3. Potrošnik bo izdelek vrnil z vsemi dobavljenimi pripomočki in, če je to razumno mogoče, v prvotnem stanju in pakiranju ter v skladu z razumnimi in jasnimi navodili Podjetnika.

4. Tveganje in dokazno breme za pravilno in pravočasno uveljavljanje pravice do odstopa se nanaša na potrošnika.

5. Potrošnik krije neposredne stroške vračila izdelka. Če Podjetnik ni sporočil, da mora Potrošnik nositi te stroške ali če je Podjetnik navedel, da bo sam plačal stroške, Potrošnik ni dolžan plačati stroškov vračila izdelka.

6. Če se potrošnik umakne, potem ko je prvič izrecno zahteval, da izvedba storitve ali dobave plina, vode ali električne energije, ki ni bila pripravljena za prodajo, ne bo začela v omejenem obsegu ali določeni količini med obdobjem razmisleka, bo potrošnik plačati podjetniku znesek, ki je enak tistemu delu obveznosti, ki je že opravljen v času umika, v primerjavi s popolnim izpolnjevanjem obveznosti.

7. Potrošnik ne nosi stroškov za opravljanje storitev za oskrbo z vodo, plinom ali električno energijo, ki niso bile pripravljene za prodajo v omejenem obsegu ali količini, ali za dobavo daljinskega ogrevanja, če
a. Podjetnik potrošniku ni zagotovil zakonsko zahtevanih podatkov o pravici do odstopa, nadomestilu stroškov v primeru odstopa ali standardni obrazec za umik, ali
b. če potrošnik ni izrecno zahteval začetka izvajanja storitve ali dobave plina, vode in električne energije ali daljinskega ogrevanja v obdobju razmisleka.

8. Potrošnik ne nosi nobenih stroškov za popolno ali delno dostavo digitalnih vsebin, ki niso shranjene na fizičnem nosilcu, če
a. pred dobavo ni izrecno privolil v začetek izvajanja sporazuma pred koncem obdobja za razmislek;
b. ni priznal, da je izgubil pravico do odstopa, ko je dal privolitev; ali
c. Podjetnik ni potrdil izjave Potrošnika.

9. Če potrošnik uveljavlja svojo pravico do odstopa, se vsi dodatni sporazumi končajo po zakonu.Člen 9 - Obveznosti podjetnika v primeru umika

1. Če Podjetnik pošlje obvestilo o odstopu po elektronski poti, mora takoj poslati povratnico.

2. Podjetnik mora povrniti vsa plačila, ki jih je izvedel potrošnik, vključno s stroški dostave, ki jih lahko kupec zaračuna za vrnjeni izdelek, čim prej, vendar v roku 14 dni po dnevu, ko ga je potrošnik obvestil o odstopu. Razen če Podjetnik sam ne prevzame izdelka, lahko počaka z vračilom, dokler ne prejme izdelka ali dokler Potrošnik ne dokaže, da je izdelek vrnil, kar nastopi prej.

3. Podjetnik uporabi ista sredstva plačila, ki jih je uporabil potrošnik, razen če se potrošnik strinja z drugo metodo. Povračilo je za potrošnika brezplačno.

4. Če se je potrošnik odločil za dražji način dostave namesto najcenejše standardne dobave, podjetniku ni treba povrniti dodatnih stroškov za dražjo metodo.Člen 10 - Izključitev pravice do odstopa

Podjetnik lahko izključi naslednje izdelke in storitve iz pravice do odstopa od pogodbe, vendar le, če je Podjetnik to jasno sporočil, ko je ponudbo ponudil, ali pa pravočasno pred sklenitvijo pogodbe:

1. Proizvodi ali storitve s ceno, ki je predmet nihanj na finančnem trgu, na katere Podjetnik nima vpliva in ki se lahko pojavijo v obdobju umika;

2. Sporazumi, sklenjeni med javno dražbo. Javna dražba je opredeljena kot prodajna metoda, s katero Podjetnik potrošniku ponuja izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve, ki so osebno prisotni ali imajo možnost, da so osebno prisotni na dražbi pod vodstvom dražilca, pri čemer uspešni ponudnik. je dolžan kupiti izdelke, digitalno vsebino in / ali storitve.

3. Sporazumi o storitvah, po opravljeni storitvi, vendar le, če
a. uspešnost se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in
b. Potrošnik je izjavil, da bo izgubil pravico do odstopa takoj, ko bo podjetnik v celoti izpolnil dogovor.

4. Sporazumi o storitvah za nastanitev, ki so na voljo, ko je zagotovljeno določeno obdobje izvajanja in ne za stanovanjske namene, prevoz blaga, najem vozil in gostinstvo;

5. Sporazumi, ki se nanašajo na prostočasne dejavnosti, kadar je v sporazumu določen določen datum ali obdobje izvajanja;

6. Izdelki, izdelani v skladu s specifikacijami potrošnika, ki niso montažni in izdelani na podlagi individualne izbire ali odločitve potrošnika ali ki so namenjeni določeni osebi;

7. Pokvarljivi proizvodi ali izdelki z omejeno trajnostjo.

8. Zapečateni izdelki, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov niso primerni za vrnitev in katerih je bil zlomljen pečat;

9. Proizvodi, ki so zaradi svoje narave nepovratno pomešani z drugimi proizvodi;

10. Alkoholne pijače, o katerih je bila cena sklenjena ob sklenitvi pogodbe, katerih dostava se lahko izvede šele po 30 dneh in katerih realna vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katere Podjetnik ne more vplivati.

11. Zapečateni avdio in video posnetki in računalniški programi, pri katerih so bili pečati po dostavi poškodovani;

12. Časopisi, revije ali revije, z izjemo naročnin na njih;

13. Dostava digitalne vsebine, razen na fizičnem nosilcu, vendar le, če:
a. uspešnost se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika;
b. Potrošnik je izjavil, da bo s tem izgubil pravico do odstopa.Člen 11 - Cena

1. Cene proizvodov in / ali opravljenih storitev se v obdobju veljavnosti v ponudbi ne smejo zvišati, ob upoštevanju spremembe cen zaradi sprememb stopenj DDV.

2. V nasprotju s prejšnjim odstavkom lahko Podjetnik ponudi izdelke ali storitve, katerih cene so podvržene nihanjem na finančnem trgu, ki so pod nadzorom Podjetnika, po spremenljivih cenah. Ponudba bo navajala možnost nihanja in dejstvo, da so vse navedene cene ciljne cene.

3. Povišanje cen v 3 mesecih po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je posledica nove zakonodaje.

4. Povišanje cen od 3 mesecev po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če ga je podjetnik določil in
a. so posledica zakonskih predpisov ali določil, ali. \ t
b. Potrošnik je pooblaščen, da odstopi od pogodbe pred dnevom, ko se začne zvišanje cene.

5. Vse cene, navedene v ponudbi izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.Člen 12 - Izvajanje sporazuma in dodatno jamstvo

1. Podjetnik jamči, da so izdelki in / ali storitve v skladu s pogodbo, s specifikacijami, navedenimi v ponudbi, z razumnimi zahtevami uporabnosti in / ali zanesljivosti ter z obstoječimi zakonskimi določbami in / ali državnimi predpisi na dan sklenitve pogodbe . Če se dogovorite, podjetnik zagotavlja tudi, da je izdelek primeren za uporabo, ki ni običajna.

2. Dodatno jamstvo, ki ga ponudi podjetnik, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik, nikoli ne vpliva na pravice in zahtevke, ki jih potrošnik lahko uveljavlja proti podjetniku glede neizpolnitve obveznosti podjetnika, če podjetnik ne uspe izpolniti svojega dela sporazuma.

3. „Dodatno jamstvo“ pomeni vsako obveznost podjetnika, njegovega dobavitelja, uvoznika ali proizvajalca, ki mu potrošniku dodeli določene pravice ali zahtevke, ki presegajo zakonsko obveznost, v primeru, da ne ravna v skladu s svojim delom sporazuma.Člen 13 - Dobava in izvedba

1. Podjetnik bo pri rezervaciji naročil in izvrševanju naročil izdelkov ter pri ocenjevanju zahtevkov za opravljanje storitev izvajal najboljšo možno skrb.

2. Kraj dostave je na naslov, ki ga je potrošnik dal podjetniku.

3. Z ustreznim upoštevanjem določil 4 teh splošnih pogojev mora podjetnik sprejeti sprejeta naročila izvajati s primerno hitrostjo, vendar najmanj v roku 30 dni, razen če je bil dogovorjen drug rok dobave. V primeru zamude pri dostavi ali v primeru, da naročila ni mogoče izpolniti ali pa se lahko izpolni le delno, je potrošnik o tem obveščen v roku enega meseca po naročilu. V takih primerih je Potrošnik upravičen do brezplačne odpovedi pogodbe s pravico do morebitnega nadomestila.

4. Po zavrnitvi v skladu s prejšnjim odstavkom mora podjetnik pravočasno vrniti plačilo, ki ga opravi potrošnik, vendar vsaj v 30 dneh po zavrnitvi.

5. Tveganje izgube in / ali škode na proizvodih nosi podjetnik do dobave potrošniku ali predstavnika, ki je vnaprej določen in sporočen potrošniku, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.Člen 14 - Dogovori o trajni uspešnosti: trajanje, prenehanje in podaljšanje
Prenehanje

1. Potrošnik lahko v vsakem trenutku prekine pogodbo, ki je bila sklenjena za nedoločen čas in ki se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitve, ob ustreznem upoštevanju pravil o odpovedi in z odpovednim rokom največ enega meseca.

2. Potrošnik lahko v vsakem trenutku prekine pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas in ki se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitve ob koncu določenega obdobja, ob ustreznem upoštevanju pravil o odpovedi in predmetu največ enomesečno obvestilo.

3. Potrošnik lahko odpove sporazume iz prejšnjih odstavkov:
- kadar koli in ne omejeno na prenehanje v določenem času ali v določenem obdobju;
- vsaj na enak način, kot so ga sklenili;
- ves čas z enakim obvestilom, kot ga je določil podjetnik sam.
Podaljšanje

4. Sporazum, sklenjen za določeno obdobje, ki zajema redno dobavo proizvodov (vključno z električno energijo) ali storitev, se ne sme samodejno podaljšati ali podaljšati za določeno obdobje.

5. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pogodba za določen čas, ki zajema redno dostavo dnevnikov, časopisov, tedenskih časopisov in revij, tiho podaljša za določeno obdobje največ treh mesecev, če lahko potrošnik odpove ta razširjeni sporazum za konca podaljšanja z obvestilom največ enega meseca.

6. Sporazum, sklenjen za določen čas, ki se razteza na redno dobavo izdelkov ali storitev, se lahko tiho podaljša samo za nedoločen čas, če ga lahko potrošnik kadarkoli prekliče z enomesečnim obvestilom. Obvestilo traja največ tri mesece v vazi pogodbe o dostavi dnevnikov, časopisov in tednikov in revij, ki potekajo redno, vendar manj kot enkrat na mesec.

7. Sporazum z omejenim trajanjem redne dostave preskusnih dnevnikov, časopisov, tednikov in revij (poskusna ali uvodna naročnina) se tiho ne obnovi in ​​konča samodejno po preizkusnem ali uvodnem obdobju.

trajanje
8. Če je trajanje pogodbe daljše od enega leta, lahko potrošnik pogodbo kadarkoli prekine po enem letu z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca, razen če se razumnost in poštenost odpovedujeta odpovedi pred iztekom dogovorjenega roka.
Člen 15 - Plačilo

1. Če ni drugače določeno v pogodbi ali v dodatnih pogojih, morajo biti zneski, ki jih mora plačati potrošnik, poravnani v roku 14 dni po obdobju razmisleka ali če v 14 dneh po sklenitvi pogodbe ni obdobja za razmislek. V primeru dogovora o opravljanju storitve se to obdobje začne na dan, ko je potrošnik prejel potrditev pogodbe.

2. Pri prodaji izdelkov potrošnikom ni dovoljeno pogajati o predplačilu v višini več kot 50% v splošnih pogojih. Če je bilo dogovorjeno predplačilo, Potrošnik ne sme uveljavljati nobene pravice glede izvršitve zadevnega naročila ali zadevne storitve oziroma storitev pred dogovorjenim predplačilom.

3. Potrošnik je dolžan pravočasno obvestiti Podjetnika o morebitnih netočnostih v podrobnostih plačila, ki so bile dane ali določene.

4. V primeru, da potrošnik ni pravočasno izpolnil svojih plačilnih obveznosti in ga je podjetnik opozoril, da je bilo plačilo zamujeno in da je potrošniku omogočilo obdobje 14 dni, da izpolni plačilne obveznosti, mora potrošnik plačati zakonite obresti na znesek, ki ga je treba plačati, in podjetnik ima pravico, da potrošniku zaračuna kakršne koli izvensodne stroške pobiranja. Ti izvensodni stroški zbiranja znašajo največ 15% za neporavnane zneske do € 2,500, 10% za naslednje € 2,500 in 5% za naslednji € 5000, z najmanj 40 €. Podjetnik lahko odstopa od zgoraj navedenih zneskov in odstotkov v korist potrošnika.
Člen 16 - Pritožbeni postopek

1. Podjetnik mora imeti na voljo ustrezno priglašen pritožbeni postopek in obravnavati pritožbo v skladu s tem pritožbenim postopkom.

2. Pritožbe v zvezi z izvajanjem pogodbe se v celoti in jasno predstavijo podjetniku v razumnem času, potem ko je potrošnik odkril napake.

3. Na reklamacije, ki se predložijo podjetniku, je treba odgovoriti v roku 14 dni po datumu prejema. Če pritožba zahteva predvidljiv daljši čas za obravnavo, mora podjetnik odgovoriti v roku 14 dni z obvestilom o prejemu in z navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.

4. Če pritožbe ni mogoče rešiti v skupnem posvetovanju v razumnem roku ali v roku 3 mesecev po vložitvi pritožbe, bo prišlo do spora, ki je odprt za pravila za reševanje sporov.
Člen 17 - Spori

1. Pogodbe med podjetnikom in potrošnikom, za katere veljajo ti splošni pogoji, so izključno urejene z nizozemskim pravom.

2. Z ustreznim upoštevanjem spodaj navedenih določb lahko spore med potrošnikom in podjetnikom o ustanovitvi ali izvajanju pogodb, povezanih s proizvodi ali storitvami, ki jih mora podjetnik dostaviti ali ki jih je že dostavil, predložijo potrošnik in podjetnik do Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Spor rešuje nizozemski odbor za spore [Geschillencommissie] le, če je potrošnik podjetju v razumnem roku predložil svojo pritožbo.

4. Spor mora biti pisno predložen Geschillencommissie Webshop v treh mesecih po nastanku spora.

5. Če želi potrošnik predložiti spor Geschillencommissie, je podjetnik zavezan tej izbiri. Če želi Podjetnik vložiti spor pri Geschillencommissie, mora Potrošnik pisno izraziti svoje mnenje v petih tednih po pisni zahtevi Podjetnika, ali želi ali želi spor reševati pristojno sodišče. Če Podjetnik v roku petih tednov ni slišal za možnost potrošnika, je podjetnik upravičen, da spor predloži pristojnemu sodišču.

6. Odločitev Geschillencommissie bo podana pod pogoji, določenimi v pravilih arbitražne komisije (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Odločitev Geschillencommissie je zavezujoč nasvet.

7. Odbor za spore ne bo obravnaval spora ali bo prenehal z obravnavo, če bo podjetnik dobil moratorij, šel v stečaj ali dejansko končal svoje poslovne dejavnosti, preden bo Komisija obravnavala spor na obravnavi in ​​izdala končno odločbo.Člen 18 - Dodatne določbe ali odstopanja

Dodatne določbe in / ali odstopanja od teh splošnih pogojev ne smejo biti na škodo potrošnika in morajo biti v pisni obliki ali zapisana tako, da jih potrošnik lahko shrani na dostopen način na dolgoročnem nosilcu podatkov.Člen 19 - Spremembe splošnih pogojev

1. Ti splošni pogoji ne bodo spremenjeni, razen v posvetovanju z nizozemskim združenjem potrošnikov.

2. Spremembe teh pogojev so veljavne šele po ustrezni objavi, pod pogojem, da v primeru ustreznih sprememb veljajo določbe, ki so najbolj ugodne za potrošnika v času veljavnosti ponudbe.