Άρθρο 1 - Ορισμοί

Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Πρόσθετη συμφωνία: μια συμφωνία στην οποία ο καταναλωτής αποκτά προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες σε σχέση με εξ αποστάσεως σύμβαση και τα αγαθά, το ψηφιακό περιεχόμενο ή / και οι υπηρεσίες παρέχονται από τον επιχειρηματία ή τρίτο βάσει συμφωνίας μεταξύ αυτό το τρίτο μέρος και ο Επιχειρηματίας.
Περίοδος προβληματισμού: η περίοδος κατά την οποία ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης ·
Καταναλωτής: το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί για σκοπούς σχετικούς με τις εμπορικές, εμπορικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες.
Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα.
Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται και παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή.
Σύμβαση συνεχούς εκτέλεσης: σύμβαση που εξυπηρετεί την παράδοση αγαθών, υπηρεσιών ή / και ψηφιακού περιεχομένου σε δεδομένη χρονική περίοδο.
Βιώσιμος φορέας δεδομένων: οποιοδήποτε μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτόν προσωπικά με τρόπο που να καθιστά δυνατή τη μελλοντική διαβούλευση και χρήση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που ταιριάζει με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες και η οποία καθιστά δυνατή την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.
Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του καταναλωτή να μην προβαίνει στη συμφωνία εξ αποστάσεως εντός της περιόδου αναστολής.
Επιχειρηματίας: το φυσικό του νομικού προσώπου που παρέχει προϊόντα, πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο και / ή υπηρεσίες σε καταναλωτές από απόσταση.
Συμβόλαιο εξ αποστάσεως: σύμβαση που συνάπτεται από τον επιχειρηματία και τον καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος για προϊόντα εξ αποστάσεως πώλησης, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες, όπου η αποκλειστική ή η πρόσθετη χρήση μιας ή περισσοτέρων τεχνολογιών επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι τη σύναψη του συμβολαίου;
Τεχνολογία για την επικοινωνία εξ αποστάσεως: ένα μέσο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη μιας συμφωνίας χωρίς ο καταναλωτής και ο επιχειρηματίας να είναι μαζί στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα.Άρθρο 2 - Η ταυτότητα του Επιχειρηματία

Όνομα επιχειρηματία: PrintCMR
Διεύθυνση επιχείρησης: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Ολλανδία
Διεύθυνση επισκεπτών: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Ολλανδία
Αριθμός τηλεφώνου: + 31-651246097
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Αριθμός Εμπορικού Επιμελητηρίου: NL 30182545
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: NL168977928B01

Για την ολλανδική μετάφραση: Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.Άρθρο 3 - Εφαρμογή

1. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά του Επιχειρηματία και για οποιαδήποτε σύμβαση εξ αποστάσεως που συνάπτεται από τον Επιχειρηματία και τον Καταναλωτή.

2. Πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης εξ αποστάσεως, ο Επιχειρηματίας θα θέσει δωρεάν το κείμενο αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων και το συντομότερο δυνατόν. Αν αυτό είναι λογικά αδύνατο, ο Επιχειρηματίας θα υποδείξει με ποιο τρόπο μπορούν να ελεγχθούν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και ότι θα αποσταλούν δωρεάν, εάν το ζητηθεί, πριν από τη σύναψη της μακρινής σύμβασης.

3. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, το κείμενο των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο τμήμα και πριν από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως, μπορεί επίσης να παρασχεθεί στον καταναλωτή ηλεκτρονικά με τέτοιο τρόπο ώστε ο καταναλωτής να το αποθηκεύσει εύκολα σε έναν μακροπρόθεσμο φορέα δεδομένων. Εάν αυτό είναι λογικά αδύνατο, θα διευκρινιστεί πού μπορούν να προβληθούν ηλεκτρονικά οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και ότι θα αποσταλούν δωρεάν, με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο, κατόπιν αιτήματος του Καταναλωτή πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης.

4. Σε περίπτωση που ισχύουν συγκεκριμένοι όροι προϊόντος ή υπηρεσίας πέραν αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ισχύει το δεύτερο και τρίτο εδάφιο και σε περίπτωση αντιφατικών όρων και προϋποθέσεων, ο Καταναλωτής μπορεί πάντοτε να προσφύγει στην εφαρμοστέα διάταξη που είναι η πλέον ευνοϊκό γι 'αυτόν.Άρθρο 4 - Η προσφορά

1. Εάν η προσφορά είναι περιορισμένης διάρκειας ή εάν ισχύουν ορισμένοι όροι, πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

2. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων, του ψηφιακού περιεχομένου και / ή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι κατάλληλα λεπτομερής ώστε να επιτρέπει στον καταναλωτή να αξιολογεί επαρκώς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ή / και το ψηφιακό περιεχόμενο. Εάν ο Επιχειρηματίας κάνει χρήση εικόνων, είναι ειλικρινείς εικόνες των προϊόντων ή / και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Προφανή λάθη ή λάθη στην προσφορά δεν δεσμεύουν τον επιχειρηματία.

3. Όλες οι προσφορές περιέχουν τέτοιες πληροφορίες που καθιστούν σαφές στον καταναλωτή τι δικαιώματα και υποχρεώσεις συνδέονται με την αποδοχή της προσφοράς.Άρθρο 5 - Η σύμβαση

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, η σύμβαση τίθεται σε ισχύ όταν ο Καταναλωτής αποδέχεται την προσφορά και εκπληρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

2. Εάν ο Καταναλωτής αποδέχθηκε την προσφορά με ηλεκτρονικά μέσα, ο Επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει άμεσα την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς με ηλεκτρονικά μέσα. Εφόσον η παραλαβή της εν λόγω αποδοχής δεν έχει επιβεβαιωθεί, ο Καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

3. Εάν η σύμβαση συνάπτεται ηλεκτρονικά, ο Επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον διαδικτύου. Εάν ο Καταναλωτής μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο Επιχειρηματίας θα πρέπει να τηρεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

4. Ο Επιχειρηματίας μπορεί, εντός των ορίων του νόμου, να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα του Καταναλωτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του και όλα τα στοιχεία και τους παράγοντες που σχετίζονται με την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μην συνάψει τη σύμβαση, έχει νόμιμα το δικαίωμα να αρνηθεί την παραγγελία ή το αίτημα που υποστηρίζεται από λόγους ή να επισυνάψει ειδικούς όρους για την εφαρμογή.

5. Πριν από την παράδοση του προϊόντος, ο Επιχειρηματίας αποστέλλει τις ακόλουθες πληροφορίες μαζί με το προϊόν, την υπηρεσία ή το ψηφιακό περιεχόμενο γραπτώς ή με τέτοιο τρόπο ώστε ο Καταναλωτής να το αποθηκεύσει με προσβάσιμο τρόπο σε έναν μακροπρόθεσμο φορέα δεδομένων:
ένα. τη διεύθυνση επίσκεψης του επιχειρηματικού ιδρύματος του επιχειρηματία, όπου ο καταναλωτής μπορεί να έρθει σε επαφή με οποιεσδήποτε καταγγελίες ·
σι. τους όρους και τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ή, ανάλογα με την περίπτωση, σαφείς πληροφορίες σχετικά με την απαλλαγή του από το δικαίωμα υπαναχώρησης ·
ντο. τις πληροφορίες που αντιστοιχούν στις υπάρχουσες υπηρεσίες μετά την πώληση και στις εγγυήσεις ·
ρε. Η τιμή περιλαμβάνει όλους τους φόρους του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου, κατά περίπτωση, το κόστος παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της εξ αποστάσεως σύμβασης.
μι. τις απαιτήσεις για την ακύρωση της σύμβασης εάν η διάρκεια της σύμβασης υπερβαίνει το ένα έτος ή για αόριστο χρονικό διάστημα.
φά. το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης εάν ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

6. Σε περίπτωση σύμβασης συνεχούς εκτέλεσης, η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει μόνο για την πρώτη παράδοση.Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε περίπτωση προϊόντων:

1. Ο Καταναλωτής μπορεί να απορρίψει μια σύμβαση αγοράς για ένα προϊόν χωρίς να αιτιολογήσει μια περίοδο αντανάκλασης τουλάχιστον 14 ημερών. Ο Επιχειρηματίας μπορεί να ζητήσει από τον Καταναλωτή τον λόγο της απόσυρσης, αλλά δεν μπορεί να τον αναγκάσει να δηλώσει τον λόγο (τους λόγους) του.

2. Η περίοδος αντανάκλασης που αναφέρεται στην υποενότητα 1 ξεκινά την ημέρα που το προϊόν παραλαμβάνεται από τον Καταναλωτή ή από τρίτο που ορίζει εκ των προτέρων και ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, ή
ένα. εάν ο Καταναλωτής διέταξε πολλά προϊόντα με την ίδια σειρά: την ημέρα κατά την οποία ο Καταναλωτής ή τρίτος που ορίστηκε από αυτόν έλαβε το τελευταίο προϊόν. Ο Επιχειρηματίας μπορεί να αρνηθεί παραγγελία πολλών προϊόντων με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει σαφώς τον Καταναλωτή πριν από τη διαδικασία παραγγελίας.
σι. σε περίπτωση που η παράδοση ενός προϊόντος αποτελείται από πολλές παρτίδες ή μέρη: την ημέρα κατά την οποία ο Καταναλωτής ή τρίτος που διορίστηκε από αυτόν έλαβε την τελευταία παρτίδα ή το τελευταίο μέρος.
ντο. σε περίπτωση συμφωνίας για την τακτική παράδοση προϊόντων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου: η ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή τρίτος που διορίστηκε από αυτόν έλαβε το πρώτο προϊόν.

Σε περίπτωση υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδονται σε φυσικό μεταφορέα:

3. Ο Καταναλωτής μπορεί να τερματίσει μια συμφωνία για υπηρεσίες ή μια συμφωνία για την παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται σε φυσικό μεταφορέα χωρίς να αιτιολογεί κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 14 ημερών. Ο Επιχειρηματίας μπορεί να ζητήσει από τον Καταναλωτή τον λόγο της απόσυρσης, αλλά δεν μπορεί να τον αναγκάσει να δηλώσει τον λόγο (τους λόγους) του.

4. Η περίοδος αντανάκλασης που αναφέρεται στο άρθρο 3 αρχίζει την επόμενη ημέρα από τη σύναψη της συμφωνίας.

Εκτεταμένη περίοδος αντανάκλασης για προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν έχουν παραδοθεί σε φυσικό μεταφορέα σε περίπτωση που δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης:

5. Εάν ο Επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης ή δεν έχει παράσχει το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης, η περίοδος προβληματισμού λήγει δώδεκα μήνες μετά το τέλος της αρχικής περιόδου προβληματισμού σύμφωνα με την περίοδο αντανάκλασης που καθορίζεται στο προηγούμενων υποπαραγράφων του παρόντος άρθρου.

6. Εάν ο Επιχειρηματίας παρέσχε στον Καταναλωτή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο εντός δώδεκα μηνών από την ημέρα έναρξης της αρχικής περιόδου προβληματισμού, η περίοδος αντανάκλασης λήγει 14 ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία ο Καταναλωτής έλαβε τις πληροφορίες.


Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις του καταναλωτή κατά τη διάρκεια του προβληματισμού

1. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο καταναλωτής χειρίζεται το προϊόν και τη συσκευασία με προσοχή. Ο καταναλωτής αποσυσκευάζει ή χρησιμοποιεί το προϊόν μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και των επιπτώσεων του προϊόντος. Η κατευθυντήρια αρχή είναι ότι ο καταναλωτής μπορεί να χειρίζεται και να επιθεωρεί το προϊόν μόνο με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να χειριστεί ένα προϊόν σε ένα κατάστημα.

2. Ο Καταναλωτής ευθύνεται μόνο για τη μείωση της αξίας του προϊόντος που προκαλείται από τον τρόπο χειρισμού του προϊόντος, ο οποίος υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο σε σχέση με το τμήμα 1.

3. Ο Καταναλωτής δεν ευθύνεται για τη μείωση της αξίας του προϊόντος εάν ο Επιχειρηματίας δεν του έχει παράσχει όλες τις νομικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας.Άρθρο 8 - Εφαρμογή του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή και των εξόδων

1. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, πρέπει να ειδοποιήσει χωρίς αμφιβολία τον Επιχειρηματία με το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης εντός της περιόδου προβληματισμού.

2. Ο Καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν ή παραδίδει τον (τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) του Επιχειρηματία το συντομότερο δυνατό αλλά εντός 14 ημερών που υπολογίζονται από την επομένη της κοινοποίησης που αναφέρεται στην υποενότητα 1. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει εάν ο επιχειρηματίας πρότεινε να παραλάβει ο ίδιος το προϊόν. Ο καταναλωτής παρατήρησε την περίοδο επιστροφής του προϊόντος σε κάθε περίπτωση, εάν το προϊόν επιστραφεί πριν από τη λήξη της περιόδου προβληματισμού.

3. Ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν με όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ και αν είναι λογικά δυνατό στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία και σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που δίνει ο Επιχειρηματίας.

4. Ο κίνδυνος και το βάρος της απόδειξης για την ορθή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εμπίπτουν στον καταναλωτή.

5. Ο καταναλωτής φέρει τα άμεσα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Εάν ο Επιχειρηματίας δεν έχει αναφέρει ότι ο Καταναλωτής πρέπει να επιβαρυνθεί με αυτά τα έξοδα ή εάν ο Επιχειρηματίας επεσήμανε ότι θα επιβαρυνθεί ο ίδιος το κόστος, ο Καταναλωτής δεν χρειάζεται να πληρώσει το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

6. Εάν ο Καταναλωτής αποσύρεται αφού προηγουμένως έχει ζητήσει ρητά ότι η εκτέλεση μιας υπηρεσίας ή η προμήθεια φυσικού αερίου, νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος που δεν έχει ετοιμαστεί προς πώληση δεν πρέπει να ξεκινήσει σε περιορισμένο όγκο ή δεδομένη ποσότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού, να καταβάλει στον Επιχειρηματία ένα ποσό ίσο με το μέρος της υποχρέωσης που είχε ήδη πραγματοποιηθεί κατά τη στιγμή της απόσυρσης σε σχέση με την πλήρη συμμόρφωση της υποχρέωσης.

7. Ο καταναλωτής δεν φέρει το κόστος παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος που δεν ήταν έτοιμο προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή ποσότητα ή για την παροχή τηλεθέρμανσης εάν
ένα. ο Επιχειρηματίας δεν έχει παράσχει στον Καταναλωτή τις απαιτούμενες από το νόμο πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, την αντιστάθμιση των εξόδων σε περίπτωση υπαναχώρησης ή το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης ή
σι. εάν ο καταναλωτής δεν έχει ζητήσει ρητά να ξεκινήσει η λειτουργία της υπηρεσίας ή η παροχή φυσικού αερίου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρμανσης κατά τη διάρκεια της περιόδου προβληματισμού.

8. Ο Καταναλωτής δεν φέρει κανένα κόστος για την πλήρη ή μερική παράδοση ψηφιακού περιεχομένου που δεν αποθηκεύεται σε φυσικό μεταφορέα εάν
ένα. πριν από την παράδοση, δεν έχει ρητά συμφωνήσει να αρχίσει την εκτέλεση της συμφωνίας πριν από το τέλος της περιόδου προβληματισμού.
σι. δεν αναγνώρισε να χάσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης όταν έδωσε τη συγκατάθεσή του. ή
ντο. ο Επιχειρηματίας δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τη δήλωση του Καταναλωτή.

9. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, όλες οι συμπληρωματικές συμφωνίες τερματίζονται από το νόμο.Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις του επιχειρηματία σε περίπτωση υπαναχώρησης

1. Εάν ο Επιχειρηματίας κάνει δυνατή την ειδοποίηση απόσυρσης με ηλεκτρονικά μέσα, αποστέλλει αμέσως αποστολή επιστροφής.

2. Ο Επιχειρηματίας θα επιστρέψει όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο Καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης που μπορεί να χρεώσει ο καταναλωτής για το επιστρεφόμενο προϊόν, το συντομότερο δυνατόν, αλλά εντός 14 ημερών μετά την ημέρα που ο Καταναλωτής τον ενημέρωσε για την απόσυρση. Εκτός εάν ο Επιχειρηματίας προσφέρει την ίδια τη συλλογή του προϊόντος, μπορεί να περιμένει με την επιστροφή του μέχρι να λάβει το προϊόν ή μέχρι να αποδείξει ο καταναλωτής ότι επέστρεψε το προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

3. Ο Επιχειρηματίας χρησιμοποιεί τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Καταναλωτής, εκτός εάν ο Καταναλωτής δώσει τη συγκατάθεσή του σε άλλη μέθοδο. Η επιστροφή είναι δωρεάν για τον Καταναλωτή.

4. Εάν ο Καταναλωτής επέλεξε μια ακριβότερη μέθοδο παράδοσης παρά την πιο φθηνή τυποποιημένη παράδοση, ο Επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να επιστρέψει το πρόσθετο κόστος για την ακριβότερη μέθοδο.Άρθρο 10 - Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο Επιχειρηματίας μπορεί να αποκλείσει τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες από το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά μόνο εάν ο Επιχειρηματίας το γνωστοποίησε σαφώς κατά την υποβολή της προσφοράς ή εν πάση περιπτώσει εγκαίρως πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

1. Προϊόντα ή υπηρεσίες με τιμή που υπόκειται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά στην οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή και η οποία μπορεί να συμβεί εντός της περιόδου απόσυρσης.

2. Συμφωνίες που συνάπτονται κατά τη διάρκεια δημόσιας δημοπρασίας. Ένας δημόσιος πλειστηριασμός ορίζεται ως μέθοδος πώλησης με την οποία ο Επιχειρηματίας προσφέρει προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή / και υπηρεσίες στον Καταναλωτή ο οποίος είναι προσωπικά παρών ή έχει τη δυνατότητα να παρίσταται προσωπικά στη δημοπρασία υπό την καθοδήγηση ενός δημοπράτη και με τον οποίο ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να αγοράσει τα προϊόντα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή / και τις υπηρεσίες.

3. Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, μετά από πλήρη εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά μόνο εάν
ένα. η απόδοση ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή. και
σι. ο Καταναλωτής δήλωσε ότι θα χάσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις ο Έμπορος έχει εκτελέσει πλήρως τη συμφωνία.

4. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων όταν παρέχεται συγκεκριμένη περίοδος εκτέλεσης και εκτός για οικιακούς σκοπούς, μεταφορές εμπορευμάτων, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και εστίασης.

5. Συμφωνίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής όταν μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδος εκτέλεσης ρυθμίζεται στη συμφωνία.

6. Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, οι οποίες δεν είναι προκατασκευασμένες και παράγονται με βάση την επιλογή ή την απόφαση του καταναλωτή ή προορίζονται για συγκεκριμένο πρόσωπο.

7. Τα φθαρτά προϊόντα ή τα προϊόντα με περιορισμένη ανθεκτικότητα.

8. Σφραγισμένα προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για λόγους υγείας ή υγιεινής για επιστροφή και για τα οποία έχει σπάσει η σφραγίδα.

9. Προϊόντα που λόγω της φύσης τους αναμιγνύονται ανεπανόρθωτα με άλλα προϊόντα.

10. Αλκοολούχα ποτά των οποίων η τιμή έχει συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά της οποίας η παράδοση μπορεί να γίνει μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική αξία της οποίας εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς που δεν μπορεί να επηρεάσει ο Επιχειρηματίας.

11. Σφραγισμένες εγγραφές ήχου και βίντεο και προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών των οποίων οι σφραγίδες έχουν σπάσει μετά την παράδοση ·

12. Εφημερίδες, περιοδικά ή περιοδικά, με εξαίρεση τις συνδρομές σε αυτά.

13. Η παράδοση ψηφιακού περιεχομένου εκτός από φυσικό φορέα, αλλά μόνο εάν:
ένα. η απόδοση ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του Καταναλωτή.
σι. ο Καταναλωτής δήλωσε ότι θα χάσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης κάνοντας έτσι.Άρθρο 11 - Η τιμή

1. Οι τιμές των παρεχόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών δεν αυξάνονται κατά την περίοδο ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, με την επιφύλαξη αλλαγών στην τιμή λόγω μεταβολών των συντελεστών ΦΠΑ.

2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο Επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά που είναι πέρα ​​από τον έλεγχο του Επιχειρηματία, σε μεταβλητές τιμές. Η προσφορά θα αναφέρει τη δυνατότητα υποβολής σε διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι ενδεικνυόμενες τιμές είναι τιμές-στόχοι.

3. Οι αυξήσεις των τιμών εντός των 3 μηνών μετά τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νέας νομοθεσίας.

4. Οι αυξήσεις των τιμών από το 3 μήνες μετά τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν ο Επιχειρηματίας το έχει ορίσει και
ένα. είναι αποτέλεσμα νομικών διατάξεων ή διατάξεων, ή
σι. ο Καταναλωτής έχει την εξουσία να ακυρώσει τη σύμβαση πριν από την ημέρα έναρξης της αύξησης της τιμής.

5. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.Άρθρο 12 - Εκτέλεση συμφωνίας και επιπλέον εγγύηση

1. Ο Επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη σύμβαση, με τις προδιαγραφές που παρατίθενται στην προσφορά, με εύλογες απαιτήσεις χρηστικότητας και / ή αξιοπιστίας και με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ή / και κυβερνητικούς κανονισμούς κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης . Εάν συμφωνηθεί, ο Επιχειρηματίας εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλη χρήση εκτός από την κανονική.

2. Μια πρόσθετη εγγύηση που παρέχεται από τον Επιχειρηματία, τον Προμηθευτή, τον Κατασκευαστή ή τον Εισαγωγέα του δεν θα επηρεάσει ποτέ τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που μπορεί να ασκήσει ο Καταναλωτής κατά του Επιχειρηματία για την αποτυχία στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Επιχειρηματία εάν ο Επιχειρηματίας αποτύχει στην εκπλήρωση του μέρους του η συμφωνία.

3. Ως «πρόσθετη εγγύηση» νοείται κάθε υποχρέωση του επιχειρηματία, του προμηθευτή, του εισαγωγέα ή του κατασκευαστή του, στον οποίο αποδίδει στον καταναλωτή ορισμένα δικαιώματα ή αξιώσεις που υπερβαίνουν το νόμιμο όρο σε περίπτωση που αποτύχει να συμμορφωθεί με το τμήμα του η συμφωνία.Άρθρο 13 - Παράδοση και εκτέλεση

1. Ο επιχειρηματίας πρέπει να ασκεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα κατά την κράτηση παραγγελιών και την εκτέλεση παραγγελιών προϊόντων και κατά την αξιολόγηση αιτήσεων παροχής υπηρεσιών.

2. Ο τόπος παράδοσης είναι στη διεύθυνση που δίνει ο Καταναλωτής στον Επιχειρηματία.

3. Με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, ο Επιχειρηματίας θα εκτελεί αποδεκτές εντολές με βολική ταχύτητα αλλά τουλάχιστον εντός 30 ημερών, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλη περίοδος παράδοσης. Εάν η παράδοση έχει καθυστερήσει ή εάν μια παραγγελία δεν μπορεί να πληρωθεί ή μπορεί να πληρωθεί μόνο εν μέρει, ο καταναλωτής ενημερώνεται σχετικά εντός ενός μηνός από την παραγγελία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση δωρεάν και με δικαίωμα αποζημίωσης.

4. Μετά την απόρριψη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Επιχειρηματίας θα επιστρέψει την πληρωμή που πραγματοποίησε ο Καταναλωτής έγκαιρα, αλλά τουλάχιστον εντός 30 ημερών μετά την απόρριψη.

5. Ο κίνδυνος απώλειας ή / και ζημιάς στα προϊόντα θα βαρύνει τον Επιχειρηματία μέχρι την παράδοση στον Καταναλωτή ή έναν εκ των αντιπροσώπων που θα διοριστούν εκ των προτέρων και θα γνωστοποιηθούν στον Καταναλωτή, εκτός αν υπάρχει ρητή συμφωνία.Άρθρο 14 - Συνεχιζόμενες συμφωνίες απόδοσης: διάρκεια, λήξη και ανανέωση
Λήξη

1. Ο Καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή μια σύμβαση που έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα και η οποία επεκτείνεται στην τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή των υπηρεσιών, τηρουμένων των κανόνων τερματισμού και με προειδοποίηση όχι μεγαλύτερη από ένα μήνα.

2. Ο Καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή μια σύμβαση που έχει συναφθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η οποία εκτείνεται μέχρι την τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών στο τέλος της συγκεκριμένης περιόδου, τηρώντας τους κανόνες τερματισμού και υπόκεινται σε ειδοποίηση όχι περισσότερο από ένα μήνα.

3. Ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τις συμφωνίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους:
- ανά πάσα στιγμή και χωρίς να περιορίζεται σε τερματισμό σε συγκεκριμένη ώρα ή σε δεδομένη περίοδο.
- τουλάχιστον κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συνήψαν οι ίδιοι ·
- ανά πάσα στιγμή με την ίδια ειδοποίηση που ο ίδιος ο Επιχειρηματίας έχει ορίσει.
Επέκταση

4. Μια συμφωνία που έχει συναφθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτείνεται μέχρι την τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί αυτομάτως για ορισμένο χρονικό διάστημα.

5. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να ανανεωθεί σιωπηρώς για ορισμένη περίοδο τριών μηνών κατ 'ανώτατο όριο μια σύμβαση ορισμένης διάρκειας η οποία εκτείνεται μέχρι την τακτική παράδοση ημερήσιων εφημερίδων, εφημερίδων, εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών, εάν ο καταναλωτής μπορεί να τερματίσει την εν λόγω διευρυμένη συμφωνία λήξη της παράτασης με ειδοποίηση ενός μηνός το πολύ.

6. Μια συμφωνία που συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και εκτείνεται σε τακτική παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να παραταθεί σιωπηρώς για αόριστο χρονικό διάστημα, εφόσον ο καταναλωτής μπορεί να την ακυρώσει ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση ενός μηνός. Η προκήρυξη είναι το πολύ τριών μηνών στο βάζο, η σύμβαση αφορά την παράδοση εφημερίδων, εφημερίδων και εβδομαδιαίων περιοδικών και περιοδικών που εκτελούνται τακτικά αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα.

7. Μια συμφωνία με περιορισμένη διάρκεια τακτικής παράδοσης δοκιμαστικών ημερολογίων, εφημερίδων, εβδομάδων και περιοδικών (δοκιμαστική ή εισαγωγική εγγραφή) δεν ανανεώνεται σιωπηρά και τελειώνει αυτόματα μετά τη δίκη ή την εισαγωγική περίοδο.

Διάρκεια
8. Εάν η διάρκεια μιας σύμβασης είναι μεγαλύτερη του ενός έτους, ο Καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή μετά από ένα έτος με προειδοποίηση που δεν υπερβαίνει το ένα μήνα, εκτός αν η λογική και η δικαιοσύνη αντιστέκονται στον τερματισμό πριν από το τέλος της συμφωνηθείσας περιόδου.
Άρθρο 15 - Πληρωμή

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία ή στους πρόσθετους όρους, τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν από τον Καταναλωτή πρέπει να διακανονιστούν εντός 14 ημερών μετά την περίοδο αντανάκλασης ή αν δεν υπάρχει περίοδος προβληματισμού μέσα σε 14 ημέρες μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Σε περίπτωση συμφωνίας για παροχή υπηρεσίας, η περίοδος αυτή ξεκινά την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής έλαβε την επιβεβαίωση της συμφωνίας.

2. Κατά την πώληση προϊόντων στους Καταναλωτές, δεν επιτρέπεται η διαπραγμάτευση προκαταβολής άνω των 50% στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν συμφωνηθεί προκαταβολή, ο Καταναλωτής δεν μπορεί να προβάλει κανένα δικαίωμα σχετικά με την εκτέλεση της συγκεκριμένης εντολής ή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (υπηρεσιών) προτού προβεί στη συμφωνηθείσα προκαταβολή.

3. Ο Καταναλωτής έχει καθήκον να ενημερώνει έγκαιρα τον Επιχειρηματία για τυχόν ανακρίβειες στις λεπτομέρειες πληρωμής που δόθηκαν ή διευκρινίστηκαν.

4. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν έχει συμμορφωθεί εγκαίρως με τις υποχρεώσεις πληρωμής του και ο Επιχειρηματίας του έχει επισημάνει ότι η πληρωμή καθυστέρησε και επέτρεψε στον Καταναλωτή μια περίοδο 14 ημερών για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις πληρωμής, καταβάλλει τους νόμιμους τόκους επί του καταβλητέου ποσού και ο Επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώνει τον Καταναλωτή με οποιοδήποτε εξωδικαστικό κόστος είσπραξης. Αυτά τα έξοδα εξωδικαστικής είσπραξης δεν υπερβαίνουν το 15% για τα υπόλοιπα έως € 2,500, 10% για τα ακόλουθα € 2,500 και 5% για το ακόλουθο € 5000, με ελάχιστο ποσό € 40. Ο Επιχειρηματίας μπορεί να αποκλίνει από τα προαναφερθέντα ποσά και ποσοστά υπέρ του Καταναλωτή.
Άρθρο 16 - Διαδικασία παραπόνων

1. Ο επιχειρηματίας διαθέτει επαρκώς κοινοποιημένη διαδικασία καταγγελιών και χειρίζεται την καταγγελία σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία καταγγελίας.

2. Οι καταγγελίες σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης υποβάλλονται πλήρως και σαφώς στον επιχειρηματία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος αφού ο καταναλωτής ανακαλύψει τα ελαττώματα

3. Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στον Επιχειρηματία πρέπει να απαντηθούν εντός περιόδου 14 ημερών μετά την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση που μια καταγγελία απαιτεί προβλέψιμο περισσότερο χρόνο για χειρισμό, ο Επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός 14 ημερών με ειδοποίηση παραλαβής και μια ένδειξη όταν ο Καταναλωτής μπορεί να περιμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.

4. Εάν η καταγγελία δεν μπορεί να επιλυθεί σε κοινή διαβούλευση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός 3 μηνών μετά την υποβολή της καταγγελίας, θα υπάρξει διαφορά που είναι ανοικτή στους κανόνες επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 17 - Διαφορές

1. Οι συμβάσεις μεταξύ του Επιχειρηματία και του Καταναλωτή στις οποίες ισχύουν αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, οι διαφορές μεταξύ του Καταναλωτή και του Επιχειρηματία σχετικά με τη σύσταση ή την εκτέλεση συμβάσεων που σχετίζονται με προϊόντα ή υπηρεσίες που ο Επιχειρηματίας πρέπει να παραδώσει ή έχει ήδη παραδώσει μπορούν να υποβάλλονται τόσο από τον Καταναλωτή όσο και από τον Επιχειρηματία στο Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Χάγη (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Η διαφορά διεκπεραιώνεται από την Ολλανδική Επιτροπή Διαφορών [Geschillencommissie] μόνο εάν ο Καταναλωτής υποβάλει την καταγγελία του στον Επιχειρηματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

4. Η διαφορά πρέπει να έχει υποβληθεί εγγράφως στο Geschillencommissie Webshop εντός τριών μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς.

5. Εάν ο καταναλωτής επιθυμεί να υποβάλει διαφορά στο Geschillencommissie, ο επιχειρηματίας δεσμεύεται από αυτή την επιλογή. Όταν ο Επιχειρηματίας επιθυμεί να καταθέσει τη διαφορά στο Geschillencommissie, ο Καταναλωτής πρέπει να μιλήσει γραπτώς μέσα σε πέντε εβδομάδες μετά από γραπτό αίτημα του Επιχειρηματία εάν το επιθυμεί ή θέλει να αντιμετωπιστεί η διαφορά από το αρμόδιο δικαστήριο. Εάν ο Επιχειρηματίας δεν έχει ακούσει για την επιλογή του Καταναλωτή μέσα σε πέντε εβδομάδες, ο Επιχειρηματίας δικαιούται να υποβάλει τη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο.

6. Η απόφαση της Geschillencommissie θα ληφθεί υπό τους όρους που καθορίζονται στους κανόνες της Επιτροπής Διαιτησίας (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Μια απόφαση του Geschillencommissie είναι μια δεσμευτική συμβουλή.

7. Η Επιτροπή Διαφορών δεν θα διεκπεραιώσει μια διαφορά ή θα διακόψει τη διεκπεραίωσή της εάν ο Επιχειρηματίας λάβει μορατόριουμ, κηρυχθεί σε πτώχευση ή έληξε πράγματι τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες πριν η Επιτροπή αντιμετωπίσει μια διαφορά κατά την επ 'ακροατηρίου συζήτηση και διατυπώσει τελική απόφαση.Άρθρο 18 - Πρόσθετες διατάξεις ή παρεκκλίσεις

Οι πρόσθετες διατάξεις ή / και παρεκκλίσεις από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν πρέπει να βλάπτονται από τον Καταναλωτή και πρέπει να καταγράφονται γραπτά ή να καταγράφονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο Καταναλωτής να μπορεί να τα αποθηκεύει με προσβάσιμο τρόπο σε έναν μακροπρόθεσμο φορέα δεδομένων.Άρθρο 19 - Τροποποιήσεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων

1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις δεν θα αλλάξουν παρά με τη συνεννόηση με την Ολλανδική Consumentenbond (Ένωση Καταναλωτών).

2. Οι τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν μόνο αφού δημοσιευθούν με τον ενδεδειγμένο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση κατάλληλων τροποποιήσεων, θα ισχύσει η κυριότερη διάταξη για τον Καταναλωτή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.